Khắc phục lỗi không đăng nhập vào được facebook 2013,Dang nhap facebook

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Khắc phục lỗi không đăng nhập vào được facebook 2013

vao-facebookkhac phuc loi dang nhap vao facebook 2013
Bạn vào  địa chỉ Đến C:\Windows\System32\drivers\etc .
Ấn chuột phải vào file Hosts, chọn open with notepad, xóa hết tất cả nội dung trong file Host sau đó  rồi điền dải IP mới sau vào.
Dải Ip mới cập nhật ngày 10/01/2013  – Mọi người nhớ xoá hết cái cũ đi nhé
Dãy IP:
60.254.175.73 facebook.com
60.254.175.73 www.facebook.com
60.254.175.73 www.logins.facebook.com
60.254.175.73 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.73 www.connect.facebook.com
60.254.175.73 graph.facebook.com
60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.73 developers.facebook.com
60.254.175.73 error.facebook.com
Hoặc
 
Dãy IP:
96.17.180.162 www.facebook.com
96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
Tắt trình duyệt web rồi bật lại xem thử vào facebook.com được chưa bạn nhé !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét